blogHere – блогът на виртуална библиотека Nowhere » 2008 » април


23.4.2008

Денят на Земята

Filed under: За живота — clover @ 17:16

Current Mood:Alarmed emoticon Alarmed

След международния ден на космонавтиката на 12 Април, на 22-и отбелязваме денят на Земята. Всъщност още един такъв има на 20 Март – пролетното равноденствие. Разликата е, че първият е основан от американският сенатор Гейлорд (не се смейте бе, това му е името на човека!) Нелсън (Wikipedia) като опит за мълчалив протест срещу отношението ни към околната среда, отбелязан за пръв път през 1970 година, а вторият – от Джон Макконъл – американски пацифист – през 1969 година и обявен на национална конференция на ЮНЕСКО. Така или иначе и двамата се опитвали да накарат всички останали да се замислят какво правим на тази планета, какво получаваме от нея и до кога ще го получаваме, ако не спрем безотговорното си отношение към нея. Във времената, в които по нашите географски ширини и дължини основна мисъл била преизпълнението на плана, а петилетката се била превърнала в основен измерител на време, хората отвъд океана отправили поглед отвъд носовете си, тежката индустриализация и механизацията на селското стопанство и решили, че е време някой да направи нещо. Последвали множество инициативи, основните сред които Рамковата конвенция за промените в климата на Обединените нации от 21 март 1994 г., Протокола от Киото от 11 декември 1997 г. в допълнение на конвенцията и множество локални и глобални инициативи на национално и международно ниво. Последното интересно нещо по темата, което гледах, беше An Inconvenient Truth на Ал Гор и Дейвид Гугенхайм.

(more…)

Тази публикация е разглеждана 2716 пъти.

! Уведомете ни за тази публикация или коментарите